Pombas solidarias

En colaboración coa O.N.G.D. Mans Unidas, realízase esta actividade para promover a sensibilidade e a solidariedade cos problemas dos países do Terceiro Mundo. Ambiéntase o lugar cunhas carteleiras informativas da campaña de Mans Unidas e co proxecto co cal se colabora, ademais de facer unha serie de actividades, obradoiros e xogos.

 

Obxectivos:

  • Sensibilizar aos/ás nenos/nenas, rapaces/rapazas coa labor que realizan as ONGs, especialmente Mans Unidas, en favor do Terceiro Mundo.
  • Colaborar coa campaña que todos os anos organiza Mans Unidas.
  • Potenciar a sensibilización da nosa cidade cara valores coma a solidariedade e a xustiza.

 

Actividades:

  • Grande actividade conxunta de todos os grupos do Itinerario. De carácter informativo, de recolleita de donativos e obradoiros e xogos relacionados coa temática da campaña.

 

Destinatarios:

  • Máis de 150 nenas/nenos, rapazas/rapaces de entre 8 e 19 anos.

 

Lugar e datas:

  • Nun espazo céntrico da cidade, no sábado máis próximo á campaña.

Contacto

Centro Xuvenil Abeiro
Rúa Don Bosco, 1
15002 A Coruña
Tlf:  693 84 60 23
cxabeiro@cxabeiro.org

Entidades colaboradoras