Formación Permanente

Formación dos animadores de Abeiro onde de xeito regular plantéxanse contidos específicos de formación local, ademais de motivar a participación en: F.A.C, Cursos de marxinación, cursos de teoloxía, convivencias cristiás, curso de monitores de tempo libre…

Pombas solidarias

En colaboración coa O.N.G.D. Mans Unidas, realízase esta actividade para promover a sensibilidade e a solidariedade cos problemas dos países do Terceiro Mundo. Ambiéntase o lugar cunhas carteleiras informativas da campaña de Mans Unidas e co proxecto co cal se colabora, ademais de facer unha serie de actividades, obradoiros e xogos.

 

Obxectivos:

 • Sensibilizar aos/ás nenos/nenas, rapaces/rapazas coa labor que realizan as ONGs, especialmente Mans Unidas, en favor do Terceiro Mundo.
 • Colaborar coa campaña que todos os anos organiza Mans Unidas.
 • Potenciar a sensibilización da nosa cidade cara valores coma a solidariedade e a xustiza.

 

Actividades:

 • Grande actividade conxunta de todos os grupos do Itinerario. De carácter informativo, de recolleita de donativos e obradoiros e xogos relacionados coa temática da campaña.

 

Destinatarios:

 • Máis de 150 nenas/nenos, rapazas/rapaces de entre 8 e 19 anos.

 

Lugar e datas:

 • Nun espazo céntrico da cidade, no sábado máis próximo á campaña.

Operación Quilo

Campaña que se desenvolve no Nadal e que consiste en recoller todo tipo de alimentos de primeira necesidade e non perecedoiros a curto prazo. Ao mesmo tempo, coñecemento dunha entidade social de A Coruña que desenvolva a súa acción en axudar aos/ás excluídos/excluídas da nosa cidade.

 

Obxectivos: 

 • Educar á xente moza no valor de compartir.
 • Concienciar aos/ás nenos/as, mozos/as sobre os problemas de desigualdade e inxustiza que está a padecer a maioría da xente do noso planeta.
 • Comprometer á mocidade na solidariedade cos/as excluídos/as da nosa cidade.

 

Actividades:

 • Consisten en realizar a publicidade da campaña, parolando con..., recoller alimentos, desenvolver un grande xogo de sensibilización, visita a unha entidade social da cidade, e reparto de alimentos a distintas entidades locais.

 

Participantes:

 • Son 500 as rapazas e rapaces que colaboran na doazón de alimentos. En organización e coma axentes da campaña traballan ao redor de 20 mozas e mozos de entre 15 e 17 anos. No grande xogo de sensibilización participan 150 nenas/os, rapazas/es.

 

Lugar e datas:

 • Nos locais da asociación Centro Xuvenil Abeiro durante todo o mes de Decembro.

Saltimbanquis

Saltimbanquis é un proxecto pensado para nenas e nenos de entre os seis e os oito anos que se xuntan todos os Sábados no Centro Xuvenil. 

Pretende educar en valores, acollendo coma método de aprendizaxe a dimensión lúdica, dende o estilo salesiano de Xoán Bosco.

 

Obxectivos:

 • Educar en valores humano-cristiáns dende o xogo
 • Crear un clima de acollida e amizade entre as nenas e nenos e as animadoras e animadores
 • Dar a coñecer as posibilidades que ten o xogo coma medio de aprendizaxe

Actividades: Todos os sábados á mañá de 11:00 a 13:00. Desenvolven xogos, obradoiros, pequenas aventuras… Ademais tamén fan saídas, acampadas, festas…

 

Outras actividades:

Xuntanza cos demais grupos de galiza, normalmente no mesmo dia e lugar que a xuntanza dos grupos Andaina.

Campamento de Verán tamén cos demais grupos de galiza nun fin de semana a finais de Xuño.

Andaina

Andaina é un proxecto dirixido para nenas e nenos entre os oito e os doce anos, que se xuntan todos os sábados á mañá nos locais do Centro Xuvenil. Pretende educar en valores humano-cristiáns a través de xogos e aventuras, tendo coma base o “Mundo dos Gnomos” e as “Sete regras de ouro do Bosque Andaina”.

 

Obxectivos:

 • Educar en valores humano-cristiáns a través do xogo.
 • Favorecer o crecemento e desenvolvemento persoal de todas as dimensións.
 • Favorecer o descubrimento da propia persoa e do contorno (persoas, acontecementos, natureza) de xeito máis autónomo e obxectivo.
 • Valorar a importancia do grupo para camiñar xuntos.


Estes obxectivos concretámolos nas “Sete Regras de Ouro”, que todo/toda Andaina debe respectar: 

 1. Respectamos, protexemos e amamos a natureza.
 2. Formamos un grupo unido e sentímonos irmáns.
 3. Somos limpos, ordenados, aplicados e aproveitamos o tempo.
 4. Estamos sempre dispostos a axudar a quen o precise; somos xenerosos e compartimos todo.
 5. Somos alegres e divertidos; levamos a ledicia aos/ás demais.
 6. Somos sinceros, obedientes e agradecidos con todas/todos.
 7. Rexeitamos a violencia e traballamos pola paz.

 

Actividades:

Todos os Sábados á mañá, de 11:00 a 13:00, desenvolven grandes xogos, obradoiros, rastrexos… Tamén fan saídas, acampadas, festas…

 

Outras actividades:

 • Xuntanza: Xúntanse todos os grupos Andaina de Galiza o sábado máis preto do 21 de marzo, Día Mundial da Árbore, que simboliza o cumpreanos de dito proxecto.
 • Día da imposición: Os animadoras/animadores das nenas e nenos impóñenlles o pano andaina ou o símbolo que corresponda (chapa, diploma…).
 • Campamento de verán: É o momento final do curso, despois do ritmo semanal de actividades. Desenvólvese no mes de xullo e xúntanse, durante nove días, as nenas e nenos dos grupos Andaina da nosa inspectoría.

Contacto

Centro Xuvenil Abeiro
Rúa Don Bosco, 1
15003 A Coruña
Tlf:  693 84 60 23
cxabeiro@cxabeiro.org

En Twitter